fbpx

Elinkaariarviointi ja hiilijalanjälki lisää läpinäkyvyyttä osa 2

Ympäristövastuu tarkoittaa meillä sitä, että ympäristö otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon liiketoiminnassa. On toisaalta selvää, että ilman taloudellisesti vakaata pohjaa olisi mahdotonta palkata henkilöstöä ja kehittää yritystoimintaa yhä ympäristöystävällisempään suuntaan. Kannattavuus ja kilpailukyky ovat tärkeitä tavoitteita, joiden keskiössä avaintekijöinä ihmiset sekä luonto.

Kestävien kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen rakentamisessa on otettava olennaisena osana huomioon kestävä ruuantuotanto ja siitä aiheutuvat teollisuuden sivuvirrat. Käsittelemättömänä eläinperäinen sivutuote on vaaraksi ympäristölle mutta sisältää myös arvokkaita ainesosia mitkä voidaan hyödyntää. Honkajoki-konserni on tärkeä osa suomalaista, vastuullista ruuantuotantoa ja pyrimme jatkuvasti kehittämään liiketoimintaa siten että saamme yhä paremmin hyödynnettyä meille saapuvan raaka-aineen.

Keskimäärin 40% teurastetusta eläimestä on sivutuotetta ja jää hyödyntämättä ihmisravinnossa. Otamme vastaan nämä sivutuotteet teurastamoilta ja pyrimme jalostamaan niistä vastuullisesti, kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, korkealaatuisia tuotteita eri teollisuuden alojen käyttöön. Näitä ovat mm. biopolttoaineiden valmistajat sekä lemmikkieläinruokien valmistajat. 

Tavoitteenamme on kaikessa toiminnassa pyrkiä tavoitteellisesti kohti hiilineutraalia tuotantoa ja lopputuotteita. Olemme tehneet elinkaariarvioinnin Siipikarja Proteiinille ja Sika Proteiinille. Laskelmille on tehty verifiointi ISO14040/44 standardin mukaisesti. Laskelmissa otetaan huomioon kaikki tuotannossa tarvittavat syötteet, joita käytetään tuotteen valmistuksessa. ISO 14044/44 on maailmanlaajuisesti käytetty standardi elinkaaripohjaiseen ympäristöarviointiin. Pitkän ajan tavoitteena meillä on tarjota asiakkaalle hiilineutraali lopputuote.


Teettämämme hiilijalanjälkilaskennan tulokset olivat rohkaisevia ja positiivisia. Kaustisella sikatuotannon sivuvirroista valmistetun proteiinijauhon hiilijalanjälki on 174 kg CO2e / tn*, joka korvaa yleisesti käytetyn soijan proteiinilähteenä rehutuotannossa. Soijan hiilijalanjälki on asiantuntijalaskelmien mukaan yli 3000 kg CO2e/tn**. Huomionarvoista on, että suurin osa Suomen markkinoille tulevasta tuontivalkuaisesta on soijaa. Honkajoella tuotetun, kotimaisen eläinperäisen valkuaisen proteiinipitoisuus on noin 60-69% tuotteen mukaan, ja se sisältää tarvittavat kivennäisaineet. Soijan proteiinipitoisuus on noin 42-44%, eikä se sisällä tarvittavia kivennäisaineita. Näin ollen tarvitaan 1,5 -kertainen määrä soijaa suhteessa eläinvalkuaiseen sekä lisäaineet, mitkä lisäävät entisestään eläinten ruokinnassa käytettävien rehujen ympäristökuormitusta. Tämän lisäksi eläinperäisen proteiinin sulavuus on kasviproteiineja parempi; se käytetään tehokkaammin hyväksi.

Lataa ja lue koko 2019 vuoden Vastuullisuusraporttimme tästä linkistä

 

*Laskelmissa on otettu huomioon tuotannosta vaiheet A1-A3
**Laskelmissa on otettu huomioon soijan tuotannon vaiheet A1-A3

Ota yhteyttä!

Vastaamme mielellämme toimintaamme, palveluitamme ja tuotteitamme koskeviin kysymyksiisi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Ota yhteyttä