fbpx

Honkajoki Oy mukaan Helsingin yliopiston Lykky-hankkeeseen

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä on aloittamassa tilalla kuolleiden nautojen kuolinsyytutkimusta Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran rahoittamalla kolmivuotisella Lykky-hankkeella. Helsingin yliopiston Lykky-hankkeessa selvitetään tilalla kuolleiden lypsylehmien kuolinsyitä. Hankkeessa on tarkoitus tutkia raadonavauksin, näytteenotoin ja erilaisin laboratoriotutkimuksin yli 300 Honkajoelle toimitettua lehmää.

Raadonavaukset tehdään karjanomistajan luvalla Honkajoki Oy:n tiloissa. Valio Oy osallistuu tutkimuksen toteutukseen ja saa samalla tietoa, jonka avulla voidaan lisätä lehmien kestävyyttä ja pienentää maidontuotannon hiilijalanjälkeä. Osa teurastamoista on mukana hankkeessa Honkajoki Oy:n kautta. ProaAgrialta saadaan tutkimukselle tärkeitä taustatietoja esimerkiksi tuotosseurannan tietokannasta.

”Tutkimustiedot ja -tulokset ovat täysin luottamuksellisia eikä karjanomistajan tarvitse olla huolissaan tietojensa leviämisestä. Taustatiedot ovat tärkeitä tutkimuksen kannalta. Esitiedot käsitellään siten, että niitä ei liitetä tilaan. Naudan omistaja on avaajien tiedossa siksi, että tuloksista voidaan tiedottaa tilalle”, tutkijaryhmän jäsen yliopistolehtori, eläinlääketieteen tohtori Heli Nordgren vakuuttaa.

”Karjanomistajat ovat tärkeä lenkki tutkimuksen onnistumiselle, sillä tutkimusaineisto tulee heiltä”, kertoo hankkeen vastuullinen tutkija, professori Päivi Rajala-Schultz eläinlääketieteellisen tiedekunnan Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolta.

Honkajoki Oy:n panos on myös merkittävä. Tiloilla kuolleiden eläinten keskitetty keruu laitokseen mahdollistaa maan eri puolilta tulevien nautojen tutkimisen. Yritys antaa tilat raadonavauksiin, joita Heli Nordgren ja tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri, tohtorikoulutettava Karoliina Hagner saman tiedekunnan Eläinlääketieteellisten biotieteiden osastolta tulevat tekemään. Tutkijaryhmään kuuluvat lisäksi mikrobiologi Kirsi Aaltonen, ELT Helena Rautala ja apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta sekä terveydenhuoltoeläinlääkäri Kristiina Sarjokari Valiolta.

Honkajoki Oy:n Raatonetti-kuljetusjärjestelmää päivitetään niin, että karjanomistaja voi kuljetusta tilatessaan samalla ilmoittaa suostumuksensa raadonavaukseen ja siitä saatavien tietojen nimettömään käyttöön tutkimuksessa. Tutkimus on karjanomistajalle ilmainen, mutta kuljetuksesta veloitetaan normaaliin tapaan.

Kun lypsylehmä kuolee tilalla, tilaa kuolleen eläimen kuljetus Honkajoelle mahdollisimman nopeasti Raatonetistä. Kuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo Raatonetin tilauskeskus 010 834 6460 arkisin klo 9.00-13.00

Kuolinsyytutkimuksen yhteyshenkilö on eläinlääkäri Heli Nordgren Helsingin yliopistosta 029 415 7134 ja Karoliina Hagner 029 415 7081

Lisää tietoa tutkimukseen osallistumisesta löytyy täältä.

Contact us

We are glad to help you with your questions about our products. Fill in the form and we'll be in contact with you as soon as possible.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Contact Us