fbpx

Honkajoen toiminnan kokonaisvaikutus vahvasti positiivinen uuden nettovaikutusmallin perusteella

Honkajoki-konsernissa vastuullisuudella on merkittävä rooli jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Keväällä 2020 Honkajoki Oy pyydettiin mukaan Upright Nordics Oy:n Net impact -projektiin, jonka tavoitteena on kokonaisvaltaisesti kartoittaa tekoälyn avulla yrityksen toiminnasta aiheutuvia negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia ja erityisesti niiden keskinäistä suhdetta. Analyysissa otetaan huomioon vaikutukset ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan sekä tietoon. Tavoitteena oli tutustua nettovaikutuslähestymistapaan sekä saada Honkajoki Oy:lle rakennettua oma nettovaikutusprofiili.

Nettovaikutusprofiili perustuu yrityksen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin ja analyysi on tehty Upright: in kehittämän nettovaikutusmallin avulla. Malli hyödyntää maailmanlaajuisia tieteellisten julkaisujen tietopankkeja tieteellisiä artikkeleita ja koneoppimista, joiden pohjalta luodaan yhteenveto siitä, miten yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut vaikuttavat ympäristöön, ihmisten terveyteen, yhteiskuntaan sekä uuden tiedon rakentamiseen ja jakamiseen.

Keskeinen tulos analyysistä oli että, Honkajoki Oy on vaikutuksiltaan vahvasti nettopositiivinen yritys. Suurin selvä positiivinen vaikutus tulee jätteiden vähentämisestä ja niiden tehokkaasta hyödyntämisestä.

 

 

Eläinperäisten elintarvikkeiden tutkimusten fokus on siirtynyt 2000-luvulla ravitsemuksellisista hyödyistä etenkin punaisen lihan liiallisen käytön kielteisiin vaikutuksiin. Tutkimusten painotus näkyy osaltaan myös Honkajoen tuloksessa, sillä se on osa lihantuotannon arvoketjua. Tuotteiden välillä oli selviä eroja. Nautatuotteet erottuivat suurempien negatiivisten ympäristövaikutustensa vuoksi proteiinituotteiden vertailussa. Sama toistui myös eläinrasvatuotteiden vertailun kohdalla. Upright-malli ottaa huomioon sekä välittömät että välilliset verot määritettäessä yritysten nettovaikutuksia. Tästä johtuen, Honkajoki Oy:n vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan on positiivinen.

Yhteenvetona ensimmäisestä osuudesta voidaan todeta, että projekti on antanut hyvin mielenkiintoisen uuden näkökulman toimintamme vaikuttavuuteen. Negatiivisten vaikutusten arviointia tarvitaan, ja on tärkeää, että olemme tietoisia hiilijalanjäljen muodostavista päästöistä unohtamatta näkökulmaa yritysten luomista merkittävistä positiivisista vaikutuksista yhteiskunnassa sekä yksilötasolla. Nettovaikutusten arviointimallia kehitetään aktiivisesti eteenpäin ja Honkajoki Oy jatkaa yhteistyötä Upright Nordic Oy:n kanssa projektin seuraavaan vaiheeseen.

 

Ota yhteyttä!

Vastaamme mielellämme toimintaamme, palveluitamme ja tuotteitamme koskeviin kysymyksiisi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Ota yhteyttä