fbpx

Honkajoki CIRCWASTE Challenge

Honkajoki Oy on yksi kiertotalouden edelläkävijäyrityksistä Suomessa ja merkittävä elintarviketeollisuuden sivuvirtarasvojen hyödyntäjä. Yhtiö tarjoaa turvallisen ja vastuullisen prosessin tuloksena syntyviä korkealaatuisia orgaanisia tuotteita hyödynnettäväksi mm. biodieselin raaka-aineena, kosmetiikkateollisuudessa sekä teollisuusrasvoissa.

Honkajoki Oy käynnistää yhteistyössä Prizztechin kanssa Honkajoki CIRCWASTE Challenge -haastekilpailun, jonka tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja eläinperäisen rasvan käsittelyyn.

Haaste

Honkajoki Oy:n prosessin läpi kulkee suurin osa Suomessa maatiloilla, teurastamoilla ja lihanleikkaamoilla syntyvästä teurasjätteestä. Syötäviksi kelpaamattomista eläinperäisistä sivutuotteista tuotetaan vuositasolla noin 20 000 tonnia rasvaa. Rasvat erotellaan prosessissa kuumentamalla. Menetelmä mahdollistaa rasvan erottamisen muista orgaanisista yhdisteistä ja tekee siitä siten hyvän raaka-aineen esimerkiksi biopolttoaineiden valmistukseen. Haasteena on, että kuumentamalla erotettu rasva sisältää runsaasti typpeä, mikä on poistettava ennen kuin raaka-aine voidaan toimittaa jatkojalostukseen.

1. Esitä ratkaisu uuttoprosessissa syntyvän typpipitoisen jäännöksen hyödyntämiselle
Honkajoki Oy on kehittänyt tuotekehityskumppaneidensa kanssa uuttomenetelmän, jonka avulla rasvasta on mahdollista poistaa typpi. Näin lopputuote soveltuu entistä paremmin bio-polttoaineen raaka-aineeksi. Uuttomenetelmälle on haettu patenttia.

Uuttoprosessissa syntyy vuositasolla noin 1 000 tonnia uuttojäännöstä, jonka sisältö vaihtelee raaka-aineen mukaan. Jäännös sisältää lähinnä vapaita rasvahappoja sekä koko puhdistetun rasvan typpijäännöksen. Uuttojäännöksen ohjeellinen sisältö on kuvattu liitteessä, joka löytyy tämän sivun alaosasta.

Kilpailun osallistujien on mahdollista esittää (taloudellisesti kannattavia ja käyttökelpoisia) ratkaisuja uuttojäännöksen hyödyntämiselle. Jäännökselle voi löytyä hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi biopolttoaineiden jalostuksessa tai vaikkapa kemianteollisuuden raaka-aineena. Käyttökohteille ei aseteta rajauksia.

2. Kehitä menetelmä, jolla typpi erotellaan pois rasvasta
Kilpailun osallistujat voivat esittää ratkaisuja, joilla typpi poistetaan joko eläinperäisestä raaka-aineesta ennen prosessointia tai kuumentamalla erotetusta rasvasta. Tavoitteena on saada prosessin lopputuotteena rasvaa, joka sisältää mahdollisimman vähän typpeä.

Honkajoki Oy on valmis käynnistämään TKI-hankkeita esitettyjen haasteiden ratkaisemiseksi kilpailussa menestyneiden tahojen kanssa.

Osallistuminen

Haastekilpailu on avoin. Osallistua voivat yritykset, tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut sekä yksityishenkilöt. Osallistumisesta ei makseta korvausta.

Challenge Day Event 9.10.2018
Challenge Day -tapahtumassa esitellään haasteet, kerrotaan tavoiteltaviin ratkaisuihin liittyvistä vaatimuksista ja haastekilpailun etenemisestä. Tapahtuma tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitumiseen Honkajoki Oy:n asiantuntijoiden ja muiden haastekilpailuun osallistuvien tahojen kanssa.

Tapahtuma järjestetään 9.10.2018 klo 13-15:30 Tulli Business Parkissa Tampereella osoitteessa Åkerlundinkatu 11 A–D, 33100 Tampere.

Haastekilpailuun liittyvät kysymykset

Haastekilpailuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: milab@prizz.fi

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan anonyymisti Honkajoki CIRCWASTE Challengen verkkosivulla.

Ratkaisuehdotukset

Ratkaisuehdotukset toimitetaan sähköisesti vapaamuotoisena kirjallisena dokumenttina 23.11.2018 mennessä osoitteeseen: milab@prizz.fi.
Ratkaisuehdotuksen tulee sisältää:

  • ratkaisua tarjoavan organisaation/organisaatioiden yhteystiedot
  • kuvauksen tarjottavasta ratkaisusta
  • ehdotuksen yhteistyöstä tai suuntaa-antavan hinta-arvion ratkaisulle (ei sitova)

Arviointikriteerit

Arvioinnissa painotetaan ratkaisuehdotuksen:

  • innovatiivisuutta
  • toteutettavuutta
  • kaupallista potentiaalia

Ehdotukset arvioivat Honkajoki Oy:n asiantuntijat.

Luottamuksellisuus

Ratkaisuehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki oikeudet säilyvät ehdotuksen tekijällä/tekijöillä.

 

Honkajoki Oy

Honkajoki Oy on puhtaita eläinperäisiä raaka-aineita tuottava ja valmistava yritys, joka palauttaa eläinperäisiä raaka-aineita takaisin luonnon kiertokulkuun kiertotalousmallin mukaisesti.

Yrityksen tuottamia orgaanisia raaka-aineita käytetään maatalouden rehujen, lemmikki- ja turkiseläinruokateollisuuden ravinnelähteenä sekä lannoiteteollisuudessa. Puhtaiden proteiiniainesosien lisäksi prosessissa erottuu myös rasvaa, jota käytetään muun muassa biodieselin raaka-aineena, kosmetiikkateollisuudessa sekä teollisuusrasvoissa. Tuotantoprosessista vapaaksi jäävä lämpöenergian ylijäämä hyödynnetään Honkajoen teollisuusalueella prosessitilojen ja puutarhojen lämmityksessä ympäri vuoden.

Honkajoki Oy tutkii ja kehittää yhteistyössä eri tutkimuslaitosten kanssa ekologisia tuotantoprosesseja, kierrätystoimintoja, luonnonmukaisten lannoitteiden ja rehujen tuotantoa sekä bioenergiaraaka-aineiden valmistusta. Tuotekehitystä tehdään muun muassa lainsäädännön muutosten, alan muun tutkimustoiminnan ja EFPRA:n mukaan.

Honkajoki Oy on perustettu vuonna 1967 ja sen omistaa kaksi suomalaista ruokayhtiötä Atria Oyj (50%) ja HKScan Oyj (50%). Honkajoki-konserniin kuuluu myös Venäjän vientiin erikoistunut tytäryhtiö Findest Protein Oy. Konsernissa työskentelee tällä hetkellä noin 80 oman alansa ammattilaista. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 30 M€.

 

Haastekilpailun mahdollistavat
Honkajoki Oy
Prizztech Oy & Yhdistelmäinnovaatiot-hanke

Tiedustelut
Mikko Kotiranta | Prizztech Oy
044 710 5451 | mikko.kotiranta@prizz.fi
www.prizz.fi

INFO

AIKATAULU: 09.10.2018 - 07.12.2018 TAPAHTUMAPAIKKA: Tulli Business Park Åkerlundinkatu 11 A–D, Tampere​ TAPAHTUMIEN AIKATAULU: 
  • 9.10.2018: Challenge Day -tapahtuma
  • 23.11.2018: Ratkaisuehdotusten deadline
  • 7.12.2018: Tulosjulkistus

Ilmoittaudu haasteeseen 

LISÄTIEDOT: Liite 1: Uuttojäännöksen ohjeellinen sisältö

Ota yhteyttä!

Vastaamme mielellämme toimintaamme, palveluitamme ja tuotteitamme koskeviin kysymyksiisi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Ota yhteyttä