fbpx

Honkajoki Oy:n agroekologinen malli – toisen jäte on toisen raaka-aine

Tiesitkö, että Honkajoen prosessoimasta raaka-aineesta syntyy 2,7 kertaa enemmän energiaa, kuin mitä prosessointiin sitä kuluu.

Kestävä kehitys, kasvihuonepäästöt, kokonaistaloudellisuus, kustannustehokkuus, teollisuusekologia, agroekologia ja imago. Nämä ovat termejä, joita yritykset enenevässä määrin joutuvat ottamaan huomioon toimintojaan suunnitellessa ja kehitettäessä.

Agroekologialla tarkoitetaan teollisuusekologian muotoa, joka keskittyy lähinnä maa- ja elintarvikesektorien yhteistoimintaan ja niiden väliseen kierrätykseen. Honkajoki Oy on vienyt omaa agroekologista toimintamalliaan määrätietoisesti eteenpäin jo usean vuoden ajan. Olemme päässeet kierrätyksessä varsin pitkälle – meille toisen jätteenä saapuva aines muuntuu raaka-aineeksi joko itselle tai toisille yrityksille.

Mitä Honkajoki Oy:n toimintamalli käytännössä pitää sisällään?

Honkajoki Oy:lle käsittelee vuosittain noin 100 000 tonnia erilaisia teurasjätteitä, elintarviketeollisuuden sivutuotteita ja jonkun verran myös maatiloilla kuolleita eläimiä. Tämä 100 000 tonnia on usein jätettä toimittajalle ja käyttökelvotonta heidän omissa prosesseissaan. Jäte muuntuu Honkajoki Oy:n prosessissa valtaosin kaupallisiksi tuotteiksi; prosessoiduksi eläinvalkuaiseksi, eläinrasvaksi ja lauhdelämmöksi.

Valkuaisosa kierrätetään, raaka-aineluokasta riippuen, takaisin maatalouden kiertoon joko eläinten rehujen raaka-aineeksi tai luomutuotantoon soveltuvaksi lannoitteeksi. Eläinrasva käytetään energiatarkoituksiin, pääasiassa biodieselin raaka-aineeksi. Yhtiön energiatehokkuutta on saatu merkittävästi parannettua lauhdelämmön talteenoton avulla. Lauhdelämpö muunnetaan lämmönvaihtimien avulla kaukolämmöksi, ja toimitetaan ympäröiville kasvitarhoille lämmön lähteeksi ympäri vuoden. Näin Honkajoki Oy:n ’jätelämpö’ muuttuu kierrätyspohjaiseksi lämmönlähteeksi kasvitarhoille. Prosessoinnin avulla raaka-aineista syntyy 2,7 kertaa enemmän energiaa, kuin mitä prosessointiin kuluu – tämäkin on poikkeuksellista!

Toimintoja kehittämällä, tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotantomenetelmien kehittämisen avulla Honkajoki Oy:stä on kehittynyt todellinen kierrätysyhtiö.

Voimme ylpeänä sanoa, että visiossamme – Kasvua kierrättämällä – on todellista sisältöä.

Ota yhteyttä!

Vastaamme mielellämme toimintaamme, palveluitamme ja tuotteitamme koskeviin kysymyksiisi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Ota yhteyttä