fbpx

Customized products

Produkter som tillverkas enligt våra kunders individuella behov.

Vi tillverkar produkter som är noggrant skräddarsydda enkom för våra kunders användningsändamål. Ta kontakt, så kartlägger vi era behov och planerar en produkt som passar just er bäst!

Ta kontakt

Matti Kultalahti
Försäljningschef

010 834 6406
0500 261 029
matti.kultalahti@honkajokioy.fi


Mika Tuomola
Forsknings- och utvecklingsdirektör

050 439 3552
mika.tuomola@honkajokioy.fi

Meat and Bone Meal

Kött- och benmjöl i kategori 2, råvara för ekologiskt gödselmedel.

Kväve 8-9 %
Fosfor 5-6 %
Kalcium 12-13 %
Organiska föreningar n. 50 %

Customized products

Produkter som tillverkas enligt våra kunders individuella behov.