fbpx

Djurfett i kategori 2

Hygieniskt, trycksteriliserat fett som råvara för biobränsle

Djurfett i kategori 2 produceras av animaliska biprodukter samt av svin- och fjäderfäkroppar som samlas upp på lantgårdar. Produkten passar teknisk användning och huvudsakligen för tillverkning av biobränsle.

Som tillverkningsmetod används torrsmältning och produktens hygieniska kvalitet har säkerställts med trycksterilisering. Fettet produceras i Honkajokis behandlingsanläggning för kategori 2.

ÄR DU INTRESSERAD? TA KONTAKT
PRODUKTUPPGIFTER
Utseende genomskinligt, klart gult
Fasta föroreningar 0,02 %
Fria fettsyror < 15 %
Vattenhalt 0,2 %
Icke förtvålad rest 0,8 %
LEVERANSSÄTT

Fettet levereras endast med tankbil.

Meat and Bone Meal

Kött- och benmjöl i kategori 2, råvara för ekologiskt gödselmedel.

Kväve 8-9 %
Fosfor 5-6 %
Kalcium 12-13 %
Organiska föreningar n. 50 %

Customized products

Produkter som tillverkas enligt våra kunders individuella behov.