fbpx

Meat and Bone Meal

Kött- och benmjöl i kategori 2, råvara för ekologiskt gödselmedel.

Gödselanvändning av kött- och benmjöl är agroekologiskt förnuftig återvinning av näringsämnen, där det är möjligt att återföra livsmedelssystemets sekundära näringsämnesflöde till produktion av kulturväxter. Kött- och benmjöl är inte bara en näringsrik gödselkomponent, utan det ökar även mikroorganismernas verksamhet i jordmånen och fungerar samtidigt som ett jordförbättringsmedel.

Kött- och benmjöl i kategori 2 innehåller vanligen 8–9 % kväve, 5–6 % fosfor, 12–13 % kalcium och cirka 50 % organiska föreningar. Det innehåller också många spårämnen som är viktiga för växter.

Det låga C/N-förhållandet (3–4) i kött- och benmjöl är fördelaktigt för mikrobiologisk mineralisering av kväve och bidrar till att jordmånens kväveresurser frigörs för växter. En del kväve är i form av löslig ammonium som snabbt kan utnyttjas för att hjälpa växterna att börja gro.

Gödselfosforns fossila reserver är begränsade i världen, och det är viktigt att kunna återföra fosfor från animaliska biprodukter i jordbrukets näringscirkel. Fosfor i kött- och benmjöl är till största delen bundet till kalciumfosfater, en del i organisk form. I denna sammansättning förblir fosfor användbart i jorden i flera år och en långsammare frisättning för växter bidrar till att förhindra att oanvända näringsämnen läcker ut i vattendrag.

ÄR DU INTRESSERAD? TA KONTAKT
PRODUKTUPPGIFTER
Kväve 8-9 %
Fosfor 5-6 %
Kalcium 12-13 %
Organiska föreningar n. 50 %
FÖRPACKNING

~ 1,5m³ stor säck ”big bag”

Meat and Bone Meal

Kött- och benmjöl i kategori 2, råvara för ekologiskt gödselmedel.

Kväve 8-9 %
Fosfor 5-6 %
Kalcium 12-13 %
Organiska föreningar n. 50 %

Customized products

Produkter som tillverkas enligt våra kunders individuella behov.