Honkajokioy.fi-sivuston käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Honkajoki Oy (0132676-6), Santastentie 197, 38950 Honkajoki.
Puhelin: 010-834 6400

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Sähköpostiosoite: tietosuoja@honkajokioy.fi
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

3. Rekisterin nimi
Honkajokioy.fi-sivuston käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin käyttötarkoitus on evästetietojen tallentaminen sivuston käytettävyyden kehitystä varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Evästeiden keräämä tieto Honkajokioy.fi- sivustolta: Käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle, miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle, mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Honkajokioy.fi-sivuston evästeiden avulla keräämät tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Tallennetut tiedot: Tiedot tallentuvat järjestelmään sähköisesti. Saapuneiden tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu.

9. Tietojen säilytysaika
Rekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

10. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin
Henkilötietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vaatii rekisterinpitäjän kirjallisen etukäteisluvan. Tällainen siirto on sallittu vain, jos kolmansiin maihin tai kansainvälisille organisaatioille tehtävät siirrot noudattavat GDPR:n säännöksiä.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa yhteystiedoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen (ks. kohta 2).

12. Evästeiden käyttö
Sivusto käyttää hyödyksi sivustolla evästeitä, eli ”keksejä”. Keksit keräävät tietoa sivuston käyttäjien käyttäytymisestä sivustolla, jotta sivustoa voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Keksejä käytetään hyödyksi myös mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa.
Honkajokioy.fi-sivuston keksejä voidaan hyödyntää sivuston käytettävyyden kehitykseen (Google Analytics, Hotjar tai muu vastaava kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalvelu) sekä yrityksen markkinointitarkoituksiin (Facebook, Google AdWords tai muu vastaava mainoskanava). Sivuston keksit keräävät mm. demografia- ja aihepiiritietoja, joista voi selvitä käyttäjän ikä ja sukupuoli, sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista. Evästeet eivät ole haitallisia eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle.

13. Keksien poisto ja estäminen
Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut keksit voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Honkajoki Oy ei takaa sivuston täydellistä toimivuutta, mikäli evästeiden käyttö on estetty sivustolla.