Vastuulli­suus ohjaa toimintaam­me

Ilmaston lämpeneminen on merkittävä uhka ympäristön, ihmisten ja koko maapallon tulevaisuudelle. Muutoksen pysäyttämiseksi vaaditaan nopeita tekoja. Yhteiskunta on pisteessä, jossa on löydettävä ja otettava käyttöön uusia, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä keinoja kaikkien teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi.

Jalostamalla eläinperäiset sivutuotteet puhtaiksi uusioraaka-aineiksi teollisuuden käyttöön edistetään luonnonvarojen kestävää ja tehokasta hyödyntämistä, sekä uusiutuvan energian osuutta energian kokonaiskulutuksessa. Samalla estetään vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien sivutuotteiden päätyminen ympäristöön, jossa ne voisivat aiheuttaa terveydellisen uhan ihmisille ja eläimille, saastuttaa ympäristöä ja tuottaa päästöjä ilmakehään.

Honkajoki Oy:n tavoitteena on ehkäistä ja pienentää yhtiön toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten syntymistä, sekä vähentää aktiivisesti ympäristövaikutuksia kansallisten sekä kansainvälisten säädösten mukaisesti. Arvioimme ympäristövaikutuksia koko tuotantoketjussa ja raportoimme päästöistä vuosittain julkaistavassa Vastuullisuusraportissa.