fbpx

Toimintapolitiikka

Toimittamamme tuotteet ja palvelut ovat aina turvallisia, laadukkaita, ympäristöystävällisiä ja virheettömiä. Hallitsemme tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuutta ja laatua järjestelmällisesti eri vaiheissa toteutettavlla laadunvarmennustoimenpiteillä.

Asetamme toiminnallamme laatu-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteita, ja seuraamme tavoitteiden toteutumista jatkuvan kehityksen varmistamiseksi. Sitoudumme laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden jatkuvaan parantamiseen.

Sitoudumme turvaamaan kaikille työntekijöillemme turvallisen työympäristön työn kaikissa vaiheissa. Suoritamme säännöllisiä työturvallisuustarkastuksia ja auditointeja, joilla luodaan kestävä pohja työturvallisuustoiminnan jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen. Työturvallisuusohjeistus ja -seuranta kuuluvat koko henkilöstön päivittäisiin käytäntöihin. Kukin työntekijä on vastuussa ohjeiden noudattamisesta ja tarvittaessa henkilösuojainten käytöstä sekä turvallisuusohjeiden tai -toimenpiteiden noudattamiseen liittyvien puutteiden raportoinnista.

Toiminnassamme huomioimme meille tärkeiden sidosryhmien, kuten asiakkaiden, henkilöstön sekä omistajien, tarpeet. Noudatamme ja seuraamme meitä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, ja edellytämme lainsäädännön noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme.

Sitoudumme toiminnassa ja päätöksenteossa ottamaan huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat sekä jatkuvasti parantamaan ympäristöosaamistamme ja pienentämään toiminnastamme syntyviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Toimintapolitiikan luo ja hyväksyy konsernin johtoryhmä.

Honkajoki Oy konsernin toimintapolitikka on jaettu vastaamaan kolmea eri sertifioitua järjestelmä, jotka ovat:
– ISO 9001:2015
– ISO 14001:2015
– ISO 45001:2018

Ota yhteyttä