Jatkuva tutkimukseen pohjautuva kehitys

Teemme läheistä yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa kehittääksemme kiertotalouteen ja agroekologiaan pohjautuvia uusia ja parempia tuotteita sekä prosesseja. Hyödynnämme tutkimusten tuloksia aktiivisesti omassa tuotannossamme.

Työskentelemme prosessilaitteiden valmistajien kanssa kehittääksemme teknologisia ratkaisujamme entistä paremmiksi. Teemme jatkuvaa tutkimusyhteistyötä asiakkaidemme, biokiertotalouteen liittyvien yritysten, eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten, kuten Luonnonvarakeskuksen sekä VTT:n kanssa.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen 6 pilaria

Vastuullisuus

Toimintaamme ohjaa vastuullinen kiertotalousajattelu.

Agroekologia

Toimimme agroekologian periaatteiden mukaisesti.

Innovointi

Kehitämme teknologisia innovaatioita uusien tuotteiden ja prosessien muodossa.

Läpinäkyvyys

Toimitusketjumme on läpinäkyvä.

Laadunvalvonta

Panostamme perusteelliseen laadunvalvontaan.

Yhteistyö

Teemme läheistä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja asiakkaiden kanssa.

Laadunvalvonta ja tutkimukset

Toimitamme asiakkaille ainoastaan tuotteita, jotka täyttävät niille asetetut vaatimukset. Toimintamme kulmakiviä ovat aktiivinen ja kattava saapuvien raaka-aineiden, valmistusprosessien sekä lopputuotteiden monitorointi ja laadunvarmistus.

Tuotteet

Laadukkaat ja turvalliset tuotteet

Kehitämme aktiivisesti uusia tuotteita, prosesseja ja kokonaisratkaisuja, jotka tukevat asiakkaitamme heidän liiketoiminnassaan.

Kiertotalous mahdollistaa puhtaan elinympäristön

Kiertotalouskonseptimme yhdistää vastuullisen kiertotalousajattelun, agroekologian periaatteet ja teknologiset innovaatiot. Prosessiemme avulla pidämme sivuvirtojen arvokkaat ainesosat kierrossa jalostamalla niistä lisäarvotuotteita teollisuudelle.

Kirkkokallion yksikössämme olemme jo saavuttaneet tason, jossa kaikki sisään tuleva raaka-aine muutetaan kaupallisiksi tuotteiksi eikä tuotannossa synny lainkaan orgaanista jätettä. Tuotantoprosessissa syntyvä lauhdelämpö hyödynnetään teollisuusalueella sijaitsevien prosessi- ja puutarhatilojen lämmityksessä. Jätevedenpuhdistamolla käsitellään yrityksen omat prosessi- ja lauhdevedet, sekä alueella sijaitsevan elintarviketehtaan jätevedet. Puhdistetut vedet johdetaan jokeen ja liete kuljetetaan biokaasulaitokselle, jossa tuotettua metaania käytetään energiantuotannossa.

Honkajoki-konsepti on yksi maailman energiatehokkaimmista ja puhtaimmista eläinperäisten sivutuotteiden käsittelymenetelmistä.