fbpx

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Honkajoki Oy, Santastentie 197, 38950 Honkajoki.
Puhelin: 010-834 6400

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Kari Valkosalo
Postiosoite: Honkajoki Oy, Santastentie 197, 38950 Honkajoki
Puhelin: 0407606412
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@honkajokioy.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Asiakastietoja käytetään asiakaspalvelun tarpeisiin. Henkilötietoja käytetään henkilöstöhallinnan tarpeisiin. Henkilötietoja tarvitaan myös logistiikkatehtävien suorittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, lähi- ja postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maatila- tai y-tunnus, noutopaikan osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity tuottaja, asiakkaat, yhteistyökumppanit, Nautarekisteri.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Osoitetietoja voidaan luovuttaa Honkajoki Oy:n julkaisujen postituksesta vastaavalle postitusyritykselle, mutta vain Honkajoki Oy:n julkaisujen postitusta varten. Asiakkaan eläinten hävitystietoja voidaan luovuttaa Nautarekisteriin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
Tallennetut tiedot: Tiedot tallentuvat järjestelmään sähköisesti. Saapuneiden tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu.

9. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin
Henkilötietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vaatii rekisterinpitäjän kirjallisen etukäteisluvan. Tällainen siirto on sallittu vain, jos kolmansiin maihin tai kansainvälisille organisaatioille tehtävät siirrot noudattavat GDPR:n säännöksiä.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.

Evästeiden käyttö

Sivusto käyttää hyödyksi sivustolla evästeitä, eli ”keksejä”. Keksit keräävät tietoa sivuston käyttäjien käyttäytymisestä sivustolla, jotta sivustoa voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Keksejä käytetään hyödyksi myös mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa.

Honkajokioy.fi-sivuston keksejä voidaan hyödyntää sivuston käytettävyyden kehitykseen (Google Analytics, Hotjar tai muu vastaava kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalvelu) sekä yrityksen markkinointitarkoituksiin (Facebook, Google AdWords tai muu vastaava mainoskanava). Sivuston keksit keräävät mm. demografia- ja aihepiiritietoja, joista voi selvitä käyttäjän ikä ja sukupuoli, sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Evästeet eivät ole haitallisia eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle. Kekseillä kerätään mm. seuraavia tietoja sivuston käyttäjistä:

– käyttäjän IP-osoite
– kellonaika
– käytetyt sivut
– selaintyyppi
– mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
– miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
– mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Keksien poisto ja estäminen

Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut keksit voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Honkajoki Oy ei takaa sivuston täydellistä toimivuutta, mikäli evästeiden käyttö on estetty sivustolla.

Ota yhteyttä