Laaduk­kaat ja turvalli­set kierto­talous­tuotteet

Luonnonvarojen rajallisuus ja väestönkasvu ovat aikamme merkittävimpiä haasteita, joihin haluamme omalta osaltamme tuoda ratkaisuja. Kiertotalouden menetelmät varmistavat elintarviketuotannossa raaka-aineiden kierrättämisen ja resurssien käytön maksimaalisesti menettämättä arvokkaita ravinteita. Tavoitteemme on saada kaikki sivuvirtojen ainesosat kiertoon niin, että mitään ei menetetä.

Valmistamme eläinravitsemuksessa hyödynnettäviä proteiinituotteita sekä rasvaa sellaisista elintarvikekäyttöön hyväksyttyjen eläinten sivutuotteista, jotka on toimitettu prosessiimme alle vuorokaudessa. Muista sivutuotteista ja maatiloilla kuolleista eläimistä valmistamme lihaluujauhoa lannoitteisiin, energiantuotantoon toimitettavaa jauhoa sekä biopolttoaineiden raaka-ainetta.

Kiertotaloustuotteet tehostavat resurssien käyttöä

Kiertotaloustuotteet korvaavat neitseellisiä raaka-aineita ja parantavat elintarviketuotannon täysipainoista hyödyntämistä. Panostamme vastuullisuuteen ja tuotteiden kehittämiseen yhdessä asiakkaiden ja tutkimuskumppanien kanssa.

Kiertotalous

Palautamme sivuvirtojen ainesosat takaisin hyötykäyttöön.

Tutkimus ja laadunvalvonta

Kehitämme sivuvirtojen hyödyntämistä lisäarvotuotteina. Edistämme terveyttä ehkäisemällä eläinperäisten tautien leviämistä.

Vastuullisuus ja standardit

Edistämme luonnon resurssien kestävää käyttöä ja minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset.

Lue lisää tutkimuksesta ja kehityksestä

Proteiinituotteet

Puhtaat, turvalliset ja standardien mukaiset valkuaisrehut eläinruokateollisuuden raaka-aineeksi.

Rasvatuotteet

Ensiluokkaiset eläinperäiset rasvat rehuihin, lemmikkien ravintoon ja biopolttoaineiden raaka-aineeksi.

Lannoiteraaka-aineet

Kierrätysravinteet luomulannoitteiden valmistukseen.

Nopea ja tehokas keräilypalvelu

Pidämme huolta siitä, että tuotteidemme raaka-aineet ovat aina laadukkaita.
Turvallisuus alkaa jo toimitusketjun alkujuurilta.

Lue lisää