Honkajoki Oy investoi 30 miljoonaa euroa uuteen tuotantolaitokseen

Honkajoki Oy on päättänyt uudesta historiansa suurimmasta, 30 miljoonan euron tuotantolaitosinvestoinnista Kirkkokallion teollisuusalueelle.

Uusi tuotantolaitos on osa konsernin strategiaa valmistaa yhä korkeamman jalostusasteen tuotteita ja parantaa energiatehokkuutta. Hanke täyttää Vihreiden lainojen rahoitusehdot ja sille on myönnetty Vihreä laina. Ympäristöhyötyjen kriteereitä ovat mm. energia-ja päästötehokkaat tuotteet, ratkaisut ja valmistus sekä ympäristön kannalta kestävä luonnonvarojen hallinta.

Maanrakennustyöt alueella käynnistyvät huhtikuussa. Uuden tuotantolaitoksen suunniteltu käyttöönotto tapahtuu vuoden 2025 lopussa.

Yhtiö alkaa valmistaa eläinproteiinihydrolysaatteja ensimmäisenä Suomessa. Honkajoki Oy on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijä ja jalostaja. Honkajoki Oy tarjoaa asiakkailleen vastuullisesti tuotettuja korkealaatuisia raaka-aineita eläinravitsemukseen, biopolttoaineisiin ja lannoitteisiin.

”Tuotantolaitokseen tulevien uusien tuotantomenetelmien avulla voimme laajentaa tuotevalikoimaamme ja painottaa korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. Perinteisen siipikarjajauhon lisäksi tulemme valmistamaan uusia proteiinihydrolysaatteja, jotka ovat erittäin korkeaproteiinisia ja poikkeuksellisen hyvin imeytyviä”, kertoo Honkajoki Oy:n toimitusjohtaja Janne Lukkarinen.

”Proteiinihydrolysaatteja käytetään mm. lemmikkieläinruokateollisuudessa. Proteiini aiheuttaa vähemmän allergisia reaktioita lemmikkieläimille, jotka ovat herkkiä ruoka-aineille”, Lukkarinen tarkentaa.

 

Ympäristönäkökulmat huomioitu

Uusien tuotantoprosessien myötä, Honkajoki Oy:n tuotannon energiatehokkuus paranee. Lisäksi yhtiö tehostaa prosessin hukkalämmön sisäistä hyötykäyttöä, rakentamalla korkeanlämpötilan lämpöpumpputekniikkaa prosessihöyryn tuotantoon. Uusi laitos on suunniteltu varustettavaksi korkean lämpötilan lämpöpumpputekniikalla, jolla kuivauksesta tulevan vesihöyryn lämpö otetaan talteen ja muutetaan takaisin hyödyntämiskelpoiseksi höyryksi. Uuden teknologian avulla yhtiö pystyy pienentämään tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä. Investoinnit toteutetaan yhteistyössä pitkäaikaisen energiakumppanin, alueella toimivan Vatajankoski Oy:n kanssa.

”Olemme erittäin iloisia pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Honkajoki Oy:n kasvuinvestoinnista. Höyryntarpeen kasvu vaatii myös meiltä lähes 10 miljoonan euron investointeja uuteen, puhtaaseen tuotantokapasiteettiin ja energiatehokkuuden parantamiseen. Yhdessä Honkajoki Oy:n kanssa pyrimme muodostamaan Kirkkokalliosta energiatehokkaan ja edistyksellisen kiertotalouspuiston myös kansainvälisesti tarkasteltuna”, kommentoi Vatajankoski Oy:n toimitusjohtaja Pekka Passi.

Rakennettavassa tuotantoyksikössä jalostetaan aminohappokoostumukseltaan ja proteiinilaadultaan erinomaisia lihajauhetuotteita. Uudet proteiini-ja lihajauhetuotteet sopivat erityisen hyvin lemmikkieläinruokaan ja kalarehuihin korkean proteiinipitoisuutensa ja erinomaisen sulavuutensa ansiosta. Uuden laitoksen myötä Honkajoki Oy:n käsittelykapasiteetti kasvaa noin kolmanneksella. Hankkeen toteuduttua, Honkajoki Oy pystyy paremmin vastaamaan lisääntyneeseen raaka-ainemäärän kasvuun mm. aiemmin turkisteollisuuteen ohjautuneiden raaka-aineiden siirtyessä Honkajoki Oy:n prosessoitavaksi. Osana hanketta toteutetaan myös jätevedenkäsittelykapasiteetin laajennus. Honkajoki konserni käsittelee Kirkkokallion alueella myös Naapurin Maalaiskanan Honkajoen tehtaan jätevedet.

Uuden tuotantolaitoksen prosessien kehitystyöstä, laitoksen suunnittelusta sekä toteutusprojektin johtamisesta vastaa GMM Finland Oy. Hankkeen toteuttaminen aloitetaan maansiirtotöillä huhtikuussa. Hankkeella on merkittävä työllisyysvaikutus Pohjois-Satakunnan alueella. Hanke luo noin 15 uutta työpaikkaa Kirkkokallion alueelle.

”Honkajoki Oy on kaupungille ja koko Pohjois-Satakunnan alueelle erittäin merkittävä yritys. Kaupunki on oikein tyytyväinen, että yritys on päättänyt laajennusinvestointista kaupunkiimme. Haluan kiittää yritystä ja toimitusjohtaja Janne Lukkarista oikein sujuvasta yhteistyöstä. Yritys sijoittuu Kirkkokallion ekoteollisuuspuistoon, jossa kaupunki yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Honkajoki Oy:n ja alueen muiden yritysten kanssa parhaillaan valmistelee ekoteollisuuspuiston strategiatyötä. Honkajoki Oy on tässäkin työssä vahvasti mukana ja tämä laajennusinvestointi vahvistaa ja kehittää myös koko ekoteollisuuspuistoa.” Mika Hatanpää, Kankaanpään kaupunginjohtaja.