Lihaluujauho, lk2

Lihaluujauho luomulannoitteen raaka-aineeksi, ei suoramyyntiin. Sisältää sian, siipikarjan ja naudan sivutuotteita.
Edistää maaperän pieneliöstön toimintaa maanparannusaineena. Sisältää tyypillisesti 8–9 % typpeä, 5–6 % fosforia, 12–13 % kalsiumia sekä kasveille tärkeitä hivenaineita. Alhainen hiilen ja typen suhde on edullinen mikrobiologisen typen mineralisoitumisen kannalta ja edesauttaa maaperän typpivarojen vapautumista kasvien saataville.
Lannoitefosforin varannot ovat maailmassa rajalliset, joten lihaluujauhon lannoitekäyttö edistää fosforin kiertoa elintarvikeketjussa. Fosfori on pääosin orgaanisessa muodossa, mikä edistää tasaista vapautumista kasvien käyttöön. Hitaampi vapautuminen auttaa ehkäisemään käyttämättömien ravinteiden valumista vesistöihin.

PAKKAUS

Suursäkki (~ 1,5 m³)