Joni Brandstaka, Tuotantopäällikkö

Ensimmäiset tunnelmat 100 päivästä? 

Työ on tarjonnut sopivasti haasteita ja paljon uusien asioiden oppimista.

Kerro työnkuvastasi, mitä siinä on keskiössä? Mikä on pelipaikkasi Honkajoella?

Toimin tuotantopäällikkönä. Vastuullani on neljä tuotantolaitosta, lopputuotteiden lastaus ja työnjohtajat. Näiden osastojen operatiivisen toimintavarmuuden varmistaminen on työnkuvani tärkein osa-alue. Merkittävässä roolissa siinä onnistumisessa on vuorovaikutus ja molemminpuolinen luottamus alaisteni kanssa, joiden esihenkilönä toimin.

Pelipaikkani on siis tuotannon syvässä ytimessä ja lisäksi se sisältää tärkeää yhteistyötä muidenkin eri osastojen välillä aina myynnistä logistiikkaan.

Kuvaa hieman omaa taustaasi ja ammatillista polkua?

Olen Honkajoelta syntyisin, mutta minulla on myös kainuulaisia juuria. Ehkä luonteeni eroaa tämän vuoksi hieman perinteisestä satakuntalaisesta. Olen opiskellut armeijasta päästyäni tuotantotalouden insinööriksi ja myöhemmin työn ohessa tekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Honkajoki Oy:ssä olen työskennellyt useassa eri työtehtävässä. Prosessioperaattorin työstä on kokemusta noin kymmenen vuotta ja edeltävä työni prosessi-insinöörinä kesti kuusi vuotta. Myös konttikorjaamolla ja talonmiehenä on tullut joskus tehtyä lyhyet työjaksot. Erilaisten työtehtävien kautta olen saanut oppia ja kosketuspintaa siihen, kuinka tärkeää eri osastojen henkilöiden työpanos on toimintamme onnistumisen kannalta.

Miksi päädyit juuri Honkajoelle töihin?

Minulla oli sovittuna kesätyöpaikka vuonna 2001 silloiseen Lihajaloste Korpelaan, joka sijaitsi Honkajoella ihan Honkajoki Oy:n tehdasalueen vieressä. Ikävä kyllä samana keväänä kyseisessä jalostamossa syttyi tulipalo, joka tuhosi rakennuksen ja pysäytti tuotannon.

Tämän vuoksi oli etsittävä uusi kesätyöpaikka ja pääsin Honkajoki Oy:ssä silloin alihankintaa tekevän yrittäjän palkkalistoille kesä- ja viikonlopputyöntekijäksi. Parin kesän jälkeen vaihdoin luontevasti työnantajaa ja siirryin keväällä 2003 lukion kirjoitusten jälkeen Honkajoki Oy:lle prosessityöntekijäksi.

Mitä nykyisessä työssä voit ja haluat oppia? Miten näet henkilökohtaisen oppimispolun merkityksen?

Esihenkilönä toimiminen ja tiimityöskentelyn taitojen oppiminen on jatkuva prosessi, jossa omaa osaamista on kyettävä arviomaan ja tarkastelemaan kriittisesti. Minulla on noin kolmekymmentä alaista ja kesällä määrä nousee neljäänkymmeneen, joten erilaisten ihmisten kanssa toimiminen ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen on minulle tuotannollisten asioiden lisäksi aivan yhtä tärkeää.

Mitä nykyisessä työssä haluat edistää? Mikä on tärkein kehittämisen kohde? 

Kuten Honkajoki konsernin eettisessä ohjeessa on mainittu – Honkajoki Oy:n tarjoaa työntekijöilleen oikeudenmukaisen ja turvallisen työympäristön. Omassa työssäni koen tärkeäksi luoda turvallista ja tasa-arvoista työilmapiiriä. Reilu, avoin ja idearikas työilmapiiri on iso pääoma yritykselle ja muille sen työntekijöille.

Mistä Honkajoen yrityskulttuurin erityispiirteestä pidät eniten?

Henkilöstön hyvinvointi on työnantajallemme tärkeää ja siihen selkeästi panostetaan. Lisäksi on pakko mainita, että meillä on töissä kovia ammattilaisia eri osastoilla, jotka saavat olla osaamisestaan ylpeitä. Esimerkiksi mahdollisissa ongelmatilanteissa kunnossapidon asentajamme pystyvät erikoisosaamisellaan loihtimaan vaikeissakin tilanteissa tuotannon takaisin käyntiin.

Mitä sinulle tarkoittaa honkajokisuus? 

Kestävää kehitystä ja jatkuvaa parantamista. Toimintamme on kehittynyt vuosien saatossa paljon ja on ollut hienoa olla antamassa omaa panosta siihen.

Mikä tuo sinulle merkityksellisyyden kokemusta työssäsi? 

Tilanteet, joissa pystyn omalla toiminnallani antamaan mahdollisuuden alaisilleni tai muille henkilöille suoriutua työstään entistä paremmin. Omaan asiantuntijan taustaa kentältä, joten pyrin olemaan tukena tuotannon henkilöille ja vastavuoroisesti minun työtäni tuetaan heidän osaamisellaan. Vastavuoroisuus, molemminpuolinen auttaminen ja yhdessä onnistuminen on tässä työssä ehdottomasti paras juttu.

Miltä alan ja työsi tulevaisuus näyttää? 

Hyvin mielenkiintoiselta. On selvää, että toiminnan on kehityttävä jatkuvasti ja uudistumiskykyä tulee olla, mikäli haluaa olla makkinoilla varteenotettava toimija. Energiatehokkuuden kehittäminen nousee varmasti vielä entistä isommaksi teemaksi tulevaisuudessa ja sen eteen on tehtävä innovatiivisia ratkaisuja etenkin tuotannossa.