Tiina Sirkjärvi, Myyntipäällikkö

Kerro työnkuvastasi, mitä siinä on keskiössä? Mikä on pelipaikkasi Honkajoella? 

Olen työskennellyt Honkajoella myyntipäällikkönä syyskuun alusta asti. Työni keskiössä on asiakasymmärryksen vahvistaminen, asiakkuuksien hallinta, erilaiset sopimus- ja hintaneuvottelut sekä uusien potentiaalisten asiakkaiden kartoittaminen. Lisäksi vedän hiljattain perustettua kaupallista ryhmäämme, ja pelipaikkani sijoittuu siis vahvasti asiakas- ja myyntipäätyyn. Tämä on minulle myös ensimmäinen työ, jonka kautta olen mukana myös johtoryhmän työskentelyssä, mikä on erittäin kiinnostavaa.

Ensimmäiset tunnelmat 100 päivästä? 

Työ on tuntunut monipuoliselta ja omien arvojen mukaiselta. Työssäni on paljon elementtejä, jotka kiinnostavat, ja paljon on tietysti uudenkin opettelua. On esimerkiksi motivoivaa oppia koko ajan lisää asiakkaistamme – keitä he ovat, millaista heidän toimintansa on ja millaisia tarpeita heillä on. Yksi mielenkiintoinen sektori, josta olen oppinut ensimmäisinä kuukausina, on viime vuosina kasvanut kotimainen koiraruokamarkkina, joka on lähtenyt viitisen vuotta sitten nollasta ja lähenee nyt 20 prosenttia markkinaosuudeltaan. Koiranruokatehtaamme ovat kiertotalouden pioneereja, ja haluamme olla mukana tukemassa heidän liiketoimintaansa.

Kuvaa hieman omaa taustaasi ja ammatillista polkua? 

Olen valmistunut alun perin kotieläinten ravitsemustieteestä 2008, jonka jälkeen työskentelin rehuteollisuuden parissa tuotekehittäjänä. Tämän jälkeen olen työskennellyt esimerkiksi Valiolla säilörehuasiantuntijana sekä entisen K-maatalousketjun (nykyinen Lantmännen Agro) rehuliiketoiminnasta vastaavana. Vuosien mittaa syttyi kipinä myös ihmisten ravitsemustieteeseen. Olin opintovapaalla muutaman vuoden, mikä mahdollisti valmistumisen alan maisteriksi. Tämän jälkeen polkuni vei Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tutkijaksi ja sitten tulikin soitto Honkajoelle.

Miksi päädyit juuri Honkajoelle töihin? 

Olen oppimiseen uteliaasti suhtautuva, ja koen asiakastyöskentelyn sopivan minulle hyvin. Lisäksi minulle on tärkeää, että myynti on merkityksellistä. Kuulin Honkajoen kiertotalouteen perustuvasta arvomaailmasta ja toimintamallista, joka tuntui omalta. Yhä lisää kiinnostuin Honkajoesta työpaikkana tutustuttuani yrityksen vastuullisuuspakettiin, josta vaikutuin.

Mitä nykyisessä työssä voit ja haluat oppia? 

Yleisesti haluan oppia Honkajoen asiakkaista! Paljon on myös uusia teknologiaan, tuotantotekniikkaan ja -prosesseihin liittyviä termejä, joista haluan tietää lisää ja jotka auttavat minua asiakastyössäni. Honkajoella on myös kätevät Eduhousen palvelut käytössä – siellä on runsaasti koulutusvideoita, joita olen hyödyntänyt uuden opettelussa. Olen esimerkiksi Honkajoelle ajellessa kuunnellut hinnoittelu- ja neuvottelukursseja.

Mitä nykyisessä työssä haluat edistää? Mikä on tärkein kehittämisen kohde? 

Asiakasymmärryksen ja -prosessien kehittäminen. Lisäksi uusien tuotteiden, kuten höyhen- ja kalkkunajauhon, markkinan löytäminen ja sinne saattaminen on myönteinen haaste. Meillä on Honkajoella hyvää tekemisen meininkiä, ja omalta osaltani haluan edistää myönteistä työilmapiiriä ja välitöntä, avointa vuorovaikutusta.

Mistä Honkajoen yrityskulttuurin erityispiirteestä pidät eniten? Mitä sinulle tarkoittaa honkajokisuus? 

Meillä on rento tunnelma, mutta tavoitteellinen fokus. Olen tykännyt, että on turvallinen olo työskennellä ja kysellä “tyhmiä”. Omanlainen kiero huumori myyntitiimin sisällä antaa oman mausteensa työskentelyyn. Ajatuksia myös tarvittaessa opponoidaan, mikä on tärkeää. Aina voi soittaa kollegalle alhaisella kynnyksellä ja kysyä, kun tulee askarruttavia asioita mieleen.

Mikä tuo sinulle merkityksellisyyden kokemusta työssäsi? 

Kiertotalouden ja vastuullisuuden teemat tuovat minulle merkityksellisyyden kokemusta. Olisi hienoa, jos voisimme tulevaisuudessa vähentää neitseellisen soijan ja fosforin tarvetta sika- ja siipikarjarehuissa kiertotaloustuotteillamme. Se parantaisi omavaraisuutta, ja tähän on menty monissa Euroopan maissa, kun EU-lainsäädäntö mahdollisti sikajauhon käytön siipikarjarehuissa ja toisinpäin vuoden 2022 alussa. Käytännössä asiaan liittyy kotimaassa rakenteellisia haasteita, mutta asiaa on tärkeää pitää pitkäjänteisesti pöydällä.

Miltä alan ja työsi tulevaisuus näyttää? 

Kiertotaloudella on vahva tulevaisuus, ja se on tulevaisuuden työtä muutenkin. Kasviproteiinivaihtoehdoista ja lihankorvikkeista puhutaan paljon, mutta maailmanlaajuisesti lihansyönti ei vähene vaan pidemminkin lisääntyy pitkällä aikavälillä (OECD/FAO 2022). Niin kauan, kun lihaa syödään, sen tuotantoketjun on oltava mahdollisimman tehokas ja hukkaa välttävä. Itselle tuo ammattiylpeyttä, että Honkajoki vie kiertotalousteemaa eteenpäin maailmalla GMM asiantuntijayrityksen kautta. Lihantuotannon kiertotaloustietoa viemällä voi konkreettisesti välttää vaikkapa sairastuneiden eläinten jokeen heittämistä sen sijaan, että niistä tehtäisiin prosessimenetelmillä lannoitteiden raaka-ainetta. Vähemmän hukkaa, enemmän hyödynnystä. Kehittyneempi kiertotalous maailmanlaajuisesti edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG).