fbpx

Vastuullisuus on pitkäjänteistä toimintaa

Prosessimme läpi kulkee vuosittain leijonanosa suomalaisen lihantuotannon eläinperäisistä sivutuotteista. Kehittämämme kiertotalouskonseptin ansiosta pystymme palauttamaan 100 % tästä orgaanisesta aineksesta takaisin luonnon kiertokulkuun turvallisesti ja mahdollisimman energiatehokkaasti. Vastuullisuus on liiketoimintamme kantava pilari, ja samaa toimintamallia haluamme viedä myös muissa maissa toimiville eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijöille.

Kasvava lihateollisuus tarvitsee lisää vastuullisia toimijoita kaikkialla maailmassa, ja haluamme edistää sivutuotteiden vastuullista käsittelyä globaalisti.

Turvalliset tuotteet ovat asiakastyytyväisyyden edellytys

Tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita, jotka ovat todistettavasti 100 % puhtaita ja turvallisia. Se on edellytys toimintamme jatkumiselle ja vahvin kilpailuetumme maailmalla, ja haluamme varmistaa, että yrityksellämme on korkein mahdollinen asiantuntemus laatuvaatimukset täyttävien tuotteiden tuottamiseen. Panostamme paljon henkilöstömme hyvinvointiin, laatuajatteluun ja korkeaan ammattitaitoon, sillä he ovat merkittävässä roolissa laatutasomme ylläpitämisessä.

Kiertotalous mahdollistaa puhtaan elinympäristön

Kiertotalouskonseptimme yhdistää vastuullisen kiertotalousajattelun, agroekologian periaatteet ja teknologiset innovaatiot. Hyödynnämme eläinperäiset sivutuotteet tuotannossamme 100 %:sti. Prosessimme pohjautuvat kiertotaloudelle, jonka tavoitteena on kierrättää materiaaleja entistä tehokkaammin ja minimoida tuotannosta syntyvät sivuvirrat.

Palautamme resursseja hyötykäyttöön jatkojalostamalla kaupallisia tuotteita teollisuudelle. Tuotantoprosessissa syntyvä lauhdelämpö hyödynnetään Honkajoki Oy:n teollisuusalueella olevien prosessi- ja puutarhatilojen lämmityksessä. Honkajoki Oy:n jätevedenpuhdistamolla käsitellään yrityksen omat prosessi- ja lauhdevedet sekä Lihajaloste Korpela Oy:n jätevedet. Käsitellyt vedet johdetaan Karvianjokeen. Puhdistamolla saavutetut orgaanisen aineksen ja typen poistotulokset ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna huippuluokkaa.

Kirkkokallion yksikössämme Honkajoella olemme jo saavuttaneet tason, jolla kaikki sisään tuleva raaka-aine muutetaan kaupallisiksi tuotteiksi eikä tuotannossa synny lainkaan orgaanista jätettä. Tämä saavutus on ainutlaatuista myös kansainvälisellä tasolla. Konseptimme onkin yksi maailman energiatehokkaimmista ja puhtaimmista eläinperäisten sivutuotteiden käsittelymenetelmistä.

 

Standardit ja korkea etiikka ohjaavat toimintaamme

Toimintaamme ohjaavat useat eri kansalliset ja kansainväliset viranomaiset. Kaikki raaka-aineet käsitellään EU:n sivutuotelainsäädännön mukaisesti, ja ulkomailla toimiessamme teemme aina läheistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Luotettavuus, rehellisyys ja vastuullisuus ovat mukana kaikissa päivittäisissä toimenpiteissämme, ja noudatamme korkeinta mahdollista etiikkaa myös silloin, kun laki ei aseta edellytyksiä.

Lataa vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti 2021

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

Vastuullisuusraportti 2020

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

Vastuullisuusraportti 2019

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

Vastuullisuusraportti 2018

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

Vastuullisuusraportti 2017

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme toimintaamme, palveluitamme ja tuotteitamme koskeviin kysymyksiisi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Ota yhteyttä