fbpx

Tillväxt genom återvinning

Honkajoki Ab är Finlands ledande bearbetare och förädlare av animaliska biprodukter. Vi tillverkar högkvalitativa, rena och säkra produkter av organiska biprodukter som uppstår vid köttproduktion för våra kunder som arbetar inom olika industribranscher. Samtidigt ger vi nytt liv åt material som härstammar från näringskedjan genom att använda det som råvaror till exempel i djurfoder, gödslingsmedel, kosmetik och bränsle.

LÄS MER OM FÖRETAGET

HONKAJOKI AB:S VERKSAMHET ÄR CERTIFIERAD ENLIGT FÖLJANDE ISO- OCH EU-STANDARDER:

Som ett finländskt företag följer vi bland de striktaste standarderna i världen. På så sätt kan vi garantera att alla våra produkter är 100 procent rena och att miljöresurser används så hållbart som möjligt. Våra kunder kan utnyttja näringsrika råvaror i sin affärsverksamhet säkert och ansvarsfullt.

LÄS MER OM PRODUKTUTVECKLINGEN

Meat and Bone Meal

Kött- och benmjöl i kategori 2, råvara för ekologiskt gödselmedel.

Low Ash Chicken Meal

En ren råvara av biprodukter av kyckling.

Poultry protein meal sack

Poultry Protein Meal

En näringsrik råvara som grund för de bästa produkterna.

Porcine Protein Meal

Ett rent protein som råvara för foder eller sällskapsdjursmat.

Transporter effektivt och enligt tidtabell

Vår produktsäkerhet börjar vid leveranskedjans rötter. Vi samlar upp och transporterar produktionsdjur som dött på lantgårdar samt animaliska biprodukter som uppstått på styckningsanläggningar och slakterier till vår fabrik, där vi tillverkar nya produkter och råvaror av dem med ändamålsenliga metoder. Transporttjänsten är tillgänglig endast i Finland.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

Aktuellt