fbpx

Ansvarsfullhet är långsiktig verksamhet

En lejonpart av den finländska köttproduktionens animaliska biprodukter går årligen genom vår process. Tack vare konceptet för cirkulär ekonomi vi utvecklat kan vi returnera 100 procent av detta organiska material till naturens kretslopp säkert och så energieffektivt som möjligt. Ansvarsfullhet är den bärande pelaren i vår affärsverksamhet, och samma verksamhetsmodell vill vi implementera också hos bearbetare av animaliska biprodukter i utvecklingsländer.

Den växande köttindustrin behöver fler ansvarsfulla aktörer överallt i världen, och vi vill främja en ansvarsfull behandling av biprodukter globalt.

Säkra produkter är förutsättningen för kundnöjdhet

Vår viktigaste uppgift är att leverera produkter av hög kvalitet åt våra kunder. Produkterna ska bevisligen vara 100 procent rena och säkra. Det är en förutsättning för att vår verksamhet ska fortsätta och vår starkaste konkurrensfördel i världen, och vi vill säkerställa att vårt företag har den största möjliga expertisen om produktion av produkter som uppfyller kvalitetskraven. Vi satsar stort på vår personals välmående, kvalitetstänkande och starka yrkeskunskap, eftersom personalen har en viktig roll i att upprätthålla vår kvalitetsnivå.

Cirkulär ekonomi möjliggör en ren livsmiljö

Vårt koncept kombinerar en ansvarsfull cirkulär ekonomi, agroekologiska principer och teknisk innovation. Vi utnyttjar animaliska biprodukter i vår produktion till 100 procent. Våra processer är baserade på cirkulär ekonomi som syftar till att på ett effektivare sätt återvinna material och minimera biflödena från produktionen.

Vi återför resurser för användning genom fortsatt förädling till kommersiella produkter för industrin. Kondensvärmen som uppstår i produktionsprocessen utnyttjas för uppvärmning av process- och trädgårdslokaler i Honkajoki Ab:s industriområde. Vid Honkajoki Ab:s avloppsreningsverk behandlas företagets eget process- och kondensvatten samt Lihajaloste Korpela Oy:s avloppsvatten. Det renade vattnet leds ut i Karvia å. Resultaten som reningsverket uppnår med att avlägsna organiskt material och kväve är på nationell nivå i särklass.

I vår enhet Kirkkokallio i Honkajoki har vi redan nått en nivå där alla råvaror som kommer in omvandlas till kommersiella produkter och det uppstår inget organiskt avfall i produktionen. Detta är en unik bedrift också på internationell nivå. Vårt koncept är således en av världens mest energieffektiva och rena metoder för behandling av animaliska biprodukter.

Standarder och en hög etik styr vår verksamhet

Vår verksamhet styrs av flera olika nationella och internationella myndigheter. Alla råvaror bearbetas enligt EU:s biproduktlagstiftning, och när vi verkar utomlands samarbetar vi alltid tätt med lokala myndigheter. Tillförlitlighet, ärlighet och ansvarsfullhet är närvarande i all vår dagliga verksamhet, och vi handlar så etiskt som möjligt också då lagen inte förutsätter det.

Ladda ner hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2021

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

Hållbarhetsrapport 2020

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

hållbarhetsrapport 2019

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

hållbarhetsrapport 2018

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

hållbarhetsrapport 2017

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

Ta kontakt

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet, våra tjänster och våra produkter.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.