fbpx
Produkter

Fetter

Vi producerar förstklassiga animaliska fetter att användas för sällskapsdjursmat, djurfoder och biobränsle. Vi producerar endast fetter som är rena, hygieniska och vars produktion är en del av en ansvarsfull cirkulär ekonomi – i vår produktionsprocess utnyttjar vi djurindustrins biprodukter som annars skulle betraktas som avfall.

En omsorgsfullt planerad produktionsprocess och en transparent leveranskedja garanterar en extremt ren produkt som kan användas för biobränsle och en naturlig, säker och ren produkt att användas för sällskapsdjursmat och foder. Alla råvaror vi bearbetar kommer från finländska lantgårdar, och de bearbetas i enlighet med EU:s biproduktlagstiftning. Alla animaliska biprodukter vi använder som råvaror bearbetas på egna djurartsspecifika produktionslinjer.

Fett av fjäderfä

Ett förstklassigt, rent fett fritt från fasta ämnen som kan användas i foder.

Utseende genomskinligt, klart gult
Fasta föroreningar 0,02 %
Fria fettsyror < 6 %
Vattenhalt 0,2 %
Icke förtvålad rest 0,4 %

Svinfett

Ett fett fritt från vatten och fasta ämnen för foderfett eller råvara för rent biobränsle.

Utseende genomskinligt, klart gult
Fasta föroreningar 0,02 %
Fria fettsyror < 6 %
Vattenhalt 0,2 %
Icke förtvålad rest 0,4 %

Djurfett i kategori 2

Hygieniskt, trycksteriliserat fett som råvara för biobränsle

Utseende genomskinligt, klart gult
Fasta föroreningar 0,02 %
Fria fettsyror < 15 %
Vattenhalt 0,2 %
Icke förtvålad rest 0,8 %

Djurfett i kategori 1

Trycksteriliserat och hygieniskt fett som råvara för bränsle

Utseende mörkt, nästan svart
Fasta föroreningar 0,05 %
Fria fettsyror < 15 %
Vattenhalt 0,2 %
Icke förtvålad rest 1 %