fbpx

Innovativa lösningar med kontinuerlig produktutveckling

Vi utvecklar aktivt nya produkter, processer och helhetslösningar som stöder våra kunder i deras affärsverksamhet. En öppen dialog med våra intressentgrupper samt samarbete med företag och forskningsinstitut säkerställer att vi kan utnyttja ny kunskap och förbättra förädlingsmöjligheterna och utnyttjandet av råvaror ännu bättre.

Aktiv forskning och produktutveckling gynnar kunden och miljön.

Ett nära samarbete med forskningsinstitut och kunder

Vi utför nära samarbete med olika forskningsinstitut för att utveckla produkter och processer som bygger på cirkulär ekonomi och agroekologi, och vi utnyttjar forskningsresultaten aktivt i våra produktionsmodeller. För att utveckla våra tekniska lösningar allt mer arbetar vi också aktivt med tillverkarna av de anordningar vi använder i processerna. Vi utför forskningssamarbete bland annat med företag som sysslar med cirkulär bioekonomi, Teknologiska forskningscentralen VTT, Naturresursinstitutet, olika universitet och yrkeshögskolor samt våra kunder.

Ta kontakt

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet, våra tjänster och våra produkter.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.