fbpx

Produktsäkerheten och produktkvaliteten är kärnan i vår verksamhet

Produkternas kvalitet och säkerhet är mycket viktiga för Honkajoki Ab. Vi förädlar produkter efter vår bästa förmåga som vuxit fram i över 50 års tid och erbjuder våra kunder produkter som alltid uppfyller kriterierna för utmärkt kvalitet. Tack vare en transparent produktionskedja, omsorgsfulla verksamhetsprocesser och en grundlig kvalitetskontroll kan vi garantera våra produkter en hög kvalitet och säkerhet.

Våra kunder värdesätter våra bevisligen säkra, högklassiga och spårbara produkter.

En omsorgsfull kvalitetskontroll förebygger risker

Vi förser kunderna endast med produkter som uppfyller kraven på dem. Vi kontrollerar aktivt kvaliteten på råvarorna och produkterna. Produkterna genomgår flera olika mikrobiologiska analyser såväl per försäljningsparti som med tester på den dagliga produktionslinjen. Vi följer ett monitoreringsprogram som fastställer bland annat de undersökningar som ska göras, analys- och provtagningsmetoder samt förebyggande åtgärder. Monitoreringsprogrammet består av lagstadgade procedurer för god och hygienisk praxis och produktion. Våra laboratoriepartner är Eurofins Scientific Finland Ab, Seilab Ab, Fevia Ab och Livsmedelsverkets laboratorier.

UNDERSÖKNINGAR SOM GÖRS

Salmonella

Botulinumtoxin

Enterobacteriaceae

Anaeroba mikrober

Den totala mängden bakterier

DNA-analys

PROVTAGNINGSMETODER

På produktionslinjen tas kontinuerligt prover med en provtagare.

Uppsamlingsproverna från ett försäljningsparti samlas till kombinationsprover som levereras till egenkontrollaboratoriet för analys.

KONTROLLTÄTHET

Prover på produktionslinjen samlas in dagligen.

Proverna analyseras per försäljningsparti.

RESULTAT

Resultaten fås från laboratoriet inom fem vardagar.

Resultaten skickas digitalt till resultattjänsten och de undertecknade analysintygen per post till fabriken.

Resultaten sparas i ett låst skåp.

REPARERANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Produktionslinjen rengörs och hålls snygg enligt fabrikens egenkontrollprogram.

Produkterna analyseras alltid före varan levereras till kunden.

Om analysernas gränsvärden överskrids levereras produkten inte till kunden.

Ta kontakt

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet, våra tjänster och våra produkter.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.