fbpx
Tuotteet

Övriga produkter

Utöver protein- och fettprodukterna som produceras för användning i djurfoder och biobränsle förädlar Honkajoki Ab animaliska biprodukter till råvaror för gödselmedel och produkter som är specificerade för våra kunders behov. Alla råvaror vi bearbetar kommer från finländska lantgårdar, och de bearbetas i enlighet med EU:s biproduktlagstiftning. Alla animaliska biprodukter vi använder som råvaror bearbetas på egna djurartsspecifika produktionslinjer.

Honkajokis produktion är en del av en ansvarsfull cirkulär ekonomi. I vår produktionsprocess främjar vi en hållbar användning av naturens resurser genom fortsatt förädling av industrins animaliska biprodukter till ny användning.

Meat and Bone Meal

Kött- och benmjöl i kategori 2, råvara för ekologiskt gödselmedel.

Kväve 8-9 %
Fosfor 5-6 %
Kalcium 12-13 %
Organiska föreningar n. 50 %

Customized products

Produkter som tillverkas enligt våra kunders individuella behov.