fbpx

Våra produkter

Honkajoki Ab producerar förstklassiga djurproteiner och -fetter bland annat för att användas för djurföda och biobränsle. Att våra produkter håller en hög kvalitet och är rena är ett resultat av en effektiv och transparent leveranskedja samt noggrant planerade produktionsprocesser. Alla råvaror vi bearbetar är av finländskt ursprung.

Vårt koncept kombinerar tänkande enligt ansvarsfull cirkulär ekonomi, agroekologiska principer och teknisk innovation. Vi återvinner animaliska biprodukter, förebygger spridningen av patogener, främjar en hållbar användning av naturens resurser och minimerar miljöverkan av vår verksamhet.

PROTEINPRODUKTER

Rena, säkra och standardenliga proteinfoder som råvara för djurfoderindustrin.

Proteiner

FETTPRODUKTER

Förstklassiga och sterila animaliska fetter att användas för foder, sällskapsdjursmat och biobränsle.

Fetter

ÖVRIGA PRODUKTER

Gödselmedel och produkter som skräddarsys för kundens behov.

Övriga produkter