fbpx

Djurfett i kategori 1

Trycksteriliserat och hygieniskt fett som råvara för bränsle

Djurfett i kategori 1 har producerats av biprodukter i kategori 1 som samlats upp på slakterier samt av döda idisslares kroppar som samlats upp på lantgårdar. Produkten passar att användas som bränsle eller som råvara för biobränsle.

Fettet är trycksteriliserat och hygieniskt. Färgen varierar från mycket mörk till nästan svart.

ÄR DU INTRESSERAD? TA KONTAKT
PRODUKTUPPGIFTER
Utseende mörkt, nästan svart
Fasta föroreningar 0,05 %
Fria fettsyror < 15 %
Vattenhalt 0,2 %
Icke förtvålad rest 1 %
LEVERANSSÄTT

Fettet levereras endast med tankbil.

Meat and Bone Meal

Kött- och benmjöl i kategori 2, råvara för ekologiskt gödselmedel.

Kväve 8-9 %
Fosfor 5-6 %
Kalcium 12-13 %
Organiska föreningar n. 50 %

Customized products

Produkter som tillverkas enligt våra kunders individuella behov.