fbpx

Fett av fjäderfä

Ett förstklassigt, rent fett fritt från fasta ämnen som kan användas i foder.

Fett från fjäderfä är ett förstklassigt fett lämpligt för foder som produceras genom smältning och separering på låg värme. Fettet har vidare rengjorts så att det är fritt från vatten och fasta ämnen. Fett från fjäderfä passar att användas bland annat som råvara för djurfoder.

Råvarans transportsträckor är korta och produktionsprocessen snabb. Produkten har en mild doft och är vackert gulaktig. En låg smältpunkt underlättar behandlingen av produkten.

Fett av fjäderfä tillverkas i en modern anläggning specialiserad på behandling av fjäderfäkadaver i Honkajoki. Alla råvaror av fjäderfä vi använder härstammar från Finland, där det har varit förbjudet att använda antibiotika vid uppfödningen av fjäderfä sedan 2009.

ÄR DU INTRESSERAD? TA KONTAKT
PRODUKTUPPGIFTER
Utseende genomskinligt, klart gult
Fasta föroreningar 0,02 %
Fria fettsyror < 6 %
Vattenhalt 0,2 %
Icke förtvålad rest 0,4 %
LEVERANSSÄTT

Fettet levereras endast med tankbil.

Meat and Bone Meal

Kött- och benmjöl i kategori 2, råvara för ekologiskt gödselmedel.

Kväve 8-9 %
Fosfor 5-6 %
Kalcium 12-13 %
Organiska föreningar n. 50 %

Customized products

Produkter som tillverkas enligt våra kunders individuella behov.